13 Rabî’ al-Âkhar

De Wiki Shia
(Redirigé depuis 13 Rabî’ ath-Thânî)
Aller à : navigation, rechercher
Rabî' al-Awwal Rabî’ al-Âkhar Jumâdâ al-Ûlâ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Calendrier Lunaire Hégirien

Références

  1. Ibn Shahr Ashûb, Muhammad b. Ali, Manâqib Âl Abî Tâlib, vol 3, p 132, Nadjaf, Maktabat al-Haydarîyya, 1376 H